English | česky | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | >> Polski << ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
Przykład 4 > Próbka 2

Widok drzewa

Przykład
 
/AAA/BBB[last()]
Wybiera ostatni element BBB będący dzieckiem elementu AAA

     <AAA>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Przejdź do przykładu