English | >> česky << | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | Polski ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
Příklad 4 > Vzorek 2

Zobrazení jako strom

Příklad
 
/AAA/BBB[last()]
Vyber posledního přímého potomka BBB elementu AAA

     <AAA>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zpět na příklad