English | >> česky << | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | Polski ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
>> Příklad 4 << | Předešlý | Následující

Výraz v hranatých závorkách může specifikovat další podmínky. Číslo v hranatých závorkách určuje pozici elementu ve vybraném souboru elementů. Funkce "last()" ("poslední") vybírá poslední element ve výběru.
 
/AAA/BBB[1]
Vyber prvního přímého potomka BBB elementu AAA

     <AAA>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)
 
/AAA/BBB[last()]
Vyber posledního přímého potomka BBB elementu AAA

     <AAA>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)