English | >> česky << | PortuguêsZVON > Tutorials > CSS2 tutorial
>> Příklad 16 << | Předešlý | Následující | Index | Obsah

Šířka, styl a barva ohraničení mohou být zadány současně pomocí zkráceného zápisu (1). Zkrácený zápis pro okraje ("margins") také existuje: (top&bottom - left&right), (top - left&right - bottom), nebo (top -right-bottom-left ) (2).

XML dokumentCSS stylOdkaz na příklad
(1)
     <AAA> |
          <BBB>bbb</BBB>|
          <CCC>ccc</CCC>|
     </AAA>

BBB {border: thick double red}
CCC {border-left: medium single green; border-bottom: thick double aqua;
border-right: thin dotted navy; border-top: medium groove olive}
Zobraz výstupy
XML dokumentCSS stylOdkaz na příklad
(2)
     <AAA> |
          <BBB>bbb</BBB>|
          <CCC>ccc</CCC>|
     </AAA>

BBB {margin: 10px 5px}
CCC {margin: 10px 40px 30px}
Zobraz výstupy