English | >> česky << | PortuguêsZVON > Tutorials > CSS2 tutorial
>> Příklad 17 << | Předešlý | Následující | Index | Obsah

V předchozích příkladech jsme použili barvu pro odlišení elementů. Vlastnost "color" (barva) nastavuje barvu popředí, použitou pro obsahovou část elementu. "background-color" zase nastavuje barvu pro "containing box". Barva může být popsána několika způsoby, jeden z nich je použití 16 klíčových jmén nadefinovaných v HTML 4.0: aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white, and yellow. (1).

XML dokumentCSS stylOdkaz na příklad
(1)
     <AAA>
          <aqua>aqua</aqua>
          <black>black</black>
          <blue>blue</blue>
          <fuchsia>fuchsia</fuchsia>
          <gray>gray</gray>
          <green>green</green>
          <lime>lime</lime>
          <maroon>maroon</maroon>
          <navy>navy</navy>
          <olive>olive</olive>
          <purple>purple</purple>
          <red>red</red>
          <silver>silver</silver>
          <teal>teal</teal>
          <white>white</white>
          <yellow>yellow</yellow>
     </AAA>

AAA {background-color:#AAAAAA}
aqua {color:aqua}
black {color:black}
blue {color:blue}
fuchsia {color:fuchsia}
gray {color:gray}
green {color:green}
lime {color:lime}
maroon {color:maroon}
navy {color:navy}
olive {color:olive}
purple {color:purple}
red {color:red}
silver {color:silver}
teal {color:teal}
white {color:white}
yellow {color:yellow}
Zobraz výstupy