English | >> česky << | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | Polski ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
Příklad 10 > Vzorek 2

Zobrazení jako strom

Příklad
 
/AAA/EEE | //BBB
Vyber všechny elementy BBB a elementy EEE, které jsou přímými potomky kořenového elementu AAA

     <AAA>
          <BBB/>
          <CCC/>
          <DDD>
               <CCC/>
          </DDD>
          <EEE/>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zpět na příklad