English | česky | >> Nederlands << | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | Polski ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
Voorbeeld 10 > 2

Boomstructuur weergave

Voorbeeld
 
/AAA/EEE | //BBB
Selecteert alle elementen BBB elementen en EEE elementen die kind zijn van het basiselement AAA

     <AAA>
          <BBB/>
          <CCC/>
          <DDD>
               <CCC/>
          </DDD>
          <EEE/>
     </AAA>
Open het voorbeeld in Xlab | Naar het voorbeeld