English | česky | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | >> Polski << ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
Przykład 10 > Próbka 2

Widok drzewa

Przykład
 
/AAA/EEE | //BBB
Wybiera wszystkie elementy BBB oraz te elementy EEE, które są dziećmi elementu głównego AAA

     <AAA>
          <BBB/>
          <CCC/>
          <DDD>
               <CCC/>
          </DDD>
          <EEE/>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Przejdź do przykładu