English | >> česky << | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | Polski ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
Příklad 3 > Vzorek 2

Zobrazení jako strom

Příklad
 
/*/*/*/BBB
Vyber všechny elementy BBB, které mají právě tři předky

     <AAA>
          <XXX>
               <DDD>
                    <BBB/>
                    <BBB/>
                    <EEE/>
                    <FFF/>
               </DDD>
          </XXX>
          <CCC>
               <DDD>
                    <BBB/>
                    <BBB/>
                    <EEE/>
                    <FFF/>
               </DDD>
          </CCC>
          <CCC>
               <BBB>
                    <BBB>
                         <BBB/>
                    </BBB>
               </BBB>
          </CCC>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zpět na příklad