English | česky | >> Nederlands << | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | Polski ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
Voorbeeld 3 > 2

Boomstructuur weergave

Voorbeeld
 
/*/*/*/BBB
Selecteert alle BBB elementen die 3 voorouders hebben

     <AAA>
          <XXX>
               <DDD>
                    <BBB/>
                    <BBB/>
                    <EEE/>
                    <FFF/>
               </DDD>
          </XXX>
          <CCC>
               <DDD>
                    <BBB/>
                    <BBB/>
                    <EEE/>
                    <FFF/>
               </DDD>
          </CCC>
          <CCC>
               <BBB>
                    <BBB>
                         <BBB/>
                    </BBB>
               </BBB>
          </CCC>
     </AAA>
Open het voorbeeld in Xlab | Naar het voorbeeld