English | česky | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | >> Polski << ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
Przykład 3 > Próbka 2

Widok drzewa

Przykład
 
/*/*/*/BBB
Wybiera wszystkie te elementy BBB, które mają 3 przodków

     <AAA>
          <XXX>
               <DDD>
                    <BBB/>
                    <BBB/>
                    <EEE/>
                    <FFF/>
               </DDD>
          </XXX>
          <CCC>
               <DDD>
                    <BBB/>
                    <BBB/>
                    <EEE/>
                    <FFF/>
               </DDD>
          </CCC>
          <CCC>
               <BBB>
                    <BBB>
                         <BBB/>
                    </BBB>
               </BBB>
          </CCC>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Przejdź do przykładu